home aanbod voorwaarden
info@cvpsy.nl
Het Centrum voor Psychodiagnostiek (CvP) is een samenwerkingsverband van experts op het gebied van psychiatrische en psychologische (psycho)diagnostiek. In het CvP werken ervaren klinisch (neuro-) psychologen en psychiaters samen. Zij zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bij het geven van consultaties (schriftelijk), het ontwikkelen en uitbrengen van (forensische) expertises, (contra) expertises en second opinions ten behoeve van de rechtsgang op nationaal en internationaal niveau. Daartoe wordt in teamverband (de zogenaamde 'binnencirkel') nauw samengewerkt.
Daarnaast wordt een beroep gedaan op een netwerk van de diverse gespecialiseerde deskundigen (de zogenaamde 'buitencirkel') die zonodig in het teamverband participeren ter beantwoording van de voorgelegde complexe onderzoeksvragen.
T-E webdesign